KYSTSIKRING I SØVANG

Når vi er færdige, bliver dette en side dedikeret til kystsikringen af Søvang.

HVORFOR KYSTSIKRING

Hvorfor er der et behov for kystsikring?


PLANEN

Hvordan kystsikrer vi? Henvisning til den plan som der arbejdes videre med.

BBC

Henvisning til BBC omkring kystsikring


INFORMATION OMKRING PROCESSEN

Kystsikring af Søvang er en del af et større kystsikringsprojekt.

Hvad skete der tidligere?

konkurrencen – vinder – forløb.

Hvad sker der lige nu?

Hvad venter vi på? Natura 2000.

Hvad kommer der til at ske?

Hvordan og hvornår går det i gang?