KYSTSIKRING I SØVANG

Der har været en del debat på Facebook-gruppen ”Søvang” omkring udfordringerne ifm. den seneste stormflod/højvande og tilhørende behov for snarlig og effektiv kystsikring. Bestyrelsen skal hermed henlede opmærksomheden på det nylige opslag på kommunens hjemmeside, hvor der bla. deles fakta omkring tidsplan samt planlagt finansiering af kystsikring for delstrækning 4, 5 og 6, hhv. Søvang, Aflandshage og Kongelunden.

Det nævnes også, at der, via de tildelte midler fra hhv. RealDania og Staten, er de fornødne midler til rådighed til. at kunne iværksætte ovennævnte strækninger. Der er nu indgået en samarbejdsaftale med et rådgiverhold bestående af COWI, arkitektfirmaet Arkitema og innovationsfirmaet ”IS IT A BIRD” i.f.t projektets udførelse. Bestyrelsen er i tæt dialog med kommunen og vi er af den faste overbevisning, at Dragør kommune fuldt ud forstår alvoren og den risiko vi ser ud i. Der arbejdes på. at realisere hurtigst muligt, hvilket kræver en endelig afklaring fra statens side inkl. fornødne dispensationer vedr. Natura 2000.

Læs mere HER.

HVORFOR KYSTSIKRING

Hvorfor er der et behov for kystsikring?


PLANEN

Hvordan kystsikrer vi? Henvisning til den plan som der arbejdes videre med.

BBC

Henvisning til BBC omkring kystsikring


INFORMATION OMKRING PROCESSEN

Kystsikring af Søvang er en del af et større kystsikringsprojekt.

Hvad skete der tidligere?

konkurrencen – vinder – forløb.

Hvad sker der lige nu?

Hvad venter vi på? Natura 2000.

Hvad kommer der til at ske?

Hvordan og hvornår går det i gang?