KYSTSIKRING I SØVANG

Som vedtaget på generalforsamlingen i 2019 nedsatte bestyrelsen et udvalg der skulle varetage Søvangs interesser i de planlagte anlæg til beskyttelsen af Dragørs kyster.

Diget er i dag en livlig trafikeret færdselsåre med mange gående og cyklende. Hvor havnebyer typisk har en strandpromenade eller en mole, der benyttes til social kontakt, og som et sted hvorfra naturen kan nydes, har vi i Søvang vores dige.

Efter manges mening er der lidt for mange eksterne cyklister, der også har øje for stien på diget. Det har vi i udvalget også set på.

Finansiering af hele beskyttelsen er et politisk anliggende. Kommunen presser på for at få staten til at bidrage mest muligt, men i praksis har det hidtil været en kommunal opgave; dvs. at de berørte grundejere i kommunen skal betale over en længere årrække.

I udvalget har vi primært forholdt os til at det skal være en løsning der beskytter og som tilfører Søvang yderligere herlighedsværdi.

Vi er opmærksom på at balancere hensynet til de mange der er mest fokuseret på beskyttelse og til strandgrundejere der ønsker mest mulig udsigt bevaret.

Hvis vi skal undgå en løsning, der blot er en simpel digeforhøjelse, der ikke tilfører Søvang flere kvaliteter, er det nødvendigt at tage kampen op mod Natura 2000 kravene.

Givet at Amagers natur for en stor del er menneskabt, giver det mening at fortsætte udviklingen mod mere natur. Når der skal bruges rigtig mange penge skal de også bruges til at gøre Søvang og den omgivende natur endnu dejligere.

Det skal være en intelligent løsning som vil muliggøre en senere udbygning uden en ”Berlinmur” blot bygges højere og afskærer Søvang fra strand og vand.

Og så vil vi – uanset løsningsmodel – arbejde for en adskillelse af gående og cyklende trafik.

Afsluttende nævnes at nøgleordet er natur og ikke park. Vores vurdering er at såfremt vi satser på en strandpark udelukkende til glæde for menneskene har vi tabt Natura 2000-kampen på forhånd.

i Søvang må det vigtigste være, at det unikke kystlandskab langs Søvang og vores natur udbygges og ikke ødelægges.

Bestyrelsen

HVORFOR KYSTSIKRING

Klimaforsker ved DMI Rasmus Anker Pedersen forklarer, hvorfor vores kyster skal sikres i en 7 min. lange video HER

VORES FORSLAG

Kommunalbestyrelsen besluttede, at arbejde videre med vores forslag med fremskudt dige med et mindre forland. Læs mere HER

BBC film om kystsikring

Her kan du se en film som BBC har lavet om kystsikring i Dragør: Transforming cities, the new age of urban living. Se filmen  HER

INFORMATION OMKRING PROCESSEN

Kystsikring af Søvang er en del af et større kystsikringsprojekt.

Statens arbejde med kystsikring

Transportministeriet koordinerer gennemførelsen af en forundersøgelse af en samlet stormflodsplan for den centrale del af hovedstaden. Forundersøgelsen omfatter de fire kommuner Hvidovre, Dragør, Tårnby og København.

Borgmester Kenneth Gøtterup

Vores Borgmester, Kenneth Gøtterup, arbejder aktivt for at få alle involverede parter til at støtte op omkring, at få staten til at beslutte en god løsning for Dragør (altså, vores løsning med fremskudt dige).

Dragørs rådgiverhold

Kommunens rådgiverhold, der kan hjælpe med at virkeliggøre kommunens lokale kystbeskyttelsesprojek.