GOD NYHED OM VIGTIG POLITISK BESLUTNING 

         De gode nyheder fortsætter for Søvang og tak til alle involverede for deres arbejde med at passe på                          Søvangs interesser i denne sag. Det er blevet vedtaget at mindstegrundstørrelsen ved                                                      nybyggeri/udstykning i Søvang bliver 700m2 gældende fra december 2022.                         Her et citat fra fra Borgmester Kenneth Gøtterup:

  Kære bestyrelse i grundejerforeningen

               I går besluttede et flertal på 12 ud af 15 at vedtage kommuneplanen. Konsekvensen af den beslutning vi har taget i går er;  Fremadrettet skal mindstegrundstørrelse ved nybyggeri være 700 m2 i Søvang.

    Det sker ved, at vi i går har besluttet, at vi i december måned skal have en sag til godkendelse, hvor alt dispensationspraksis fra den oprindelige lokalplan ophører. Hvis du læser referatet til kommunalbestyrelsesmødet i går, kræver selve beslutningen et par ord med på vejen for at forstå. Men jeg vil forsøge at forklare det tekniske i den beslutning vi har vedtaget.

Formålet og det brede politiske ønske er en politisk beslutning om at alle grunde skal være mindst 700 m2. Da kommuneplanen var i høring var der i høringsmaterialet indskrevet forslag om grundstørrelser på henholdsvis 550 m2 og 450 m2. Det har vi besluttet at ændre på baggrund Søvangs bestyrelses  høringssvar. Den letteste og hurtigste måde vi kan beslutte dette på, er 1) at vi i går vedtog at den gamle kommuneplan er gældende for de tidligere grundstørrelser. 2) og at denne beslutning kun er gældende frem til at vi i december måned får vedtaget at ophæve tidligere dispensationspraksis.  Hvis ikke vi gør det på denne måde, vil vi desværre skulle sende hele kommuneplanen i ny offentlig høring og så først vedtage det i juni 2023. Det har vi ikke ønsket, da vi gerne vil have sat et punktum i denne sag og en klar melding.        

Konsekvensen af det er, at fra beslutningen i december måned, vil alle nye grunde være mindst 700 m2 ved nybyggeri/udstykning. Og når vi senere i valgperioden skal lave det der hedder en planrevision, vil man rette det til i selve kommuneplanen.

Så summen af det hele er, at Konservative, Venstre, Socialdemokratiet har vedtaget, at vi fra december måned ophæver tidligere praksis og at mindstegrundsstørrelser fremadrettet er 700 m2.

Kenneth gøtterup

Borgmester i Dragør, 27. okt. 2022

MEDLEMMER AF BESTYRELSEN:

Lasse Egly Hvidman

Formand

Birka Sonne Hansen

Næstformand / kasserer

Christian Westerberg

Bestyrelsesmedlem

Flemming Sieben

Bestyrelsesmedlem

Niels B. Ulrich

Bestyrelsesmedlem

Mia Mundt Sommer

Bestyrelsesmedlem

Lars Nerving

Bestyrelsesmedlem

Hans Christian Hansen

Suppleant

Jane Stoffregen

Suppleant

Hvad arbejder bestyrelsen med?

Bestyrelsen holder løbende møder, hvor forskellige udfordringer og projekter tages op.
Her er et udvalg af de emner, som bestyrelsen beskæftiger sig med lige nu.

KYSTSIKRING

Kommunen har besluttet at arbejde videre med vores forslag til kystbeskyttelse ud for Søvang (og ikke med det dyrere og større fra Arkitema). Vores forslag er mere naturpræget, mindre belastende ift. Natura2000 og har ikke den samme karakter af strandpark. Som det ser ud nu vil cykel- og gangtrafik kunne adskilles. Det må understreges, at der kan gå en del år før anlægsarbejdet kan begynde og at Natura2000 udfordringerne består. Følg udviklingen HER.

Se også BBC film om kystbeskyttelse i Søvang HER.

FJERNVARME I SØVANG

På Lasse E. Hvidman og Niels B. Ulrichs møde med borgmesteren d. 26. september fik vi den gode nyhed at Søvang IKKE udelukkes fra planerne om fjernvarme til Dragør.  I år 2024 tilsluttes de første 25% af husstandene (stadig ukendt hvilken del af kommunen) og færdiggørelse senest i 2026. Hvem der skal opføre og drive fjernvarmeanlægget er ikke afgjort. Såvel HOFOR som Tårnby Kommune kan tænkes.

BYFORTÆTNING

Grundejerforeningen Søvangs bestyrelse har onsdag d. 30-03-2022, via grundejerforeningens advokat, indsendt officielt høringssvar til kommunen, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og ledsaget af referat fra den ekstraordinære generalforsamling af d. 25 Oktober, 2021, som resulterede i en enstemmig modstand mod yderligere byfortætning i Søvang.  Vi sætter vores lid til at grundejerforeningens klare modstand mod yderligere byfortætning i Søvang bliver hørt og efterfulgt.